Lời Mở Đầu

Sau một hồi suy đi tính lại đã quyết định mở cái blog vốn chủ yếu mục địch là trans fic 18- của Atsumina. Vì thế đừng ai vào hỏi bạn ơi sao ko có fic của Kojiyuu, Tomotomo, bla bla bla vì minh ko có dịch đâu. Fic đa số one-shot vì mình lười theo long fic lắm, trừ phi nào hứng chỉ nổi lên. Ai không thích girls' love thì xin mời ko tiễn :))

No comments:

Post a Comment